Filosofie

De filosofie is gestoeld op de 4 klassieke deugden:

wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en moed.

 

De witte hoed staat symbool voor bedrijven en mensen die vooruit willen en willen veranderen. Mensen die zichzelf durven zijn, voor hun mening uitkomen en die open en eerlijk zijn. Creativiteit en innovatie zijn belangrijk voor hen net zoals het uitdragen van hun visie. Zij stimuleren ontwikkeling en zijn er daadwerkelijk voor anderen. Zij weten uit ervaring dat delen succes brengt bij anderen en henzelf. Zij zijn betrokken. Kortom, mensen en bedrijven die anders durven zijn.

 

Bij kleinere bedrijven ontbreekt het de directeur/eigenaar vaak aan een klankbord. Hij of zij staat te dicht op de business. Hierdoor mist de helicopterview en de noodzakelijke afstand om de vernieuwingen door te voeren.

In de huidige tijd waarin winst en groei niet langer vanzelfsprekend zijn, wil De witte hoed graag een sparringpartner voor u zijn om zo, samen met u, de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen.