Wat doet De witte hoed?

De witte hoed voert een aantal kernactiviteiten binnen haar bedrijf:

 

- Begeleiding van het proces bij bedrijfsovernames

- Begeleiding bij investerings- en financieringsvraagstukken

- Ondersteuning bij al uw bancaire zaken

- Toetsing van het business model

- Herstructurering van de bedrijfsfinanciering

- Implementatie new business development

- Competentie management

 

In 5 stappen komen wij samen met u tot een plan dat tot het gewenste resultaat moet leiden: na kennismaking volgt verdieping, analyse, presentatie en vervolgens de implementatie van het plan. Om voor u tot een optimaal resultaat te komen is De witte hoed samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse specialisten op het gebied van business development, strategische marketing, juridische-en fiscale zaken en risicobeheer. Tijdens het gehele proces treden wij op als uw businesspartner en houden het overzicht over het gehele proces. Hierbij wordt het doel niet uit het oog verloren:uw bedrijf gezond houden op alle fronten. Ook na de succesvolle implementatie kunt u een beroep op ons blijven doen, soms moet er winst geboekt worden op de korte termijn maar wij geloven vooral in een lange termijn strategie.